Video nhạc thiếu nhi tiếng Anh ABC song, học tập tiếng Anh

    

Video nhạc thiếu nhi này bao gồm nhiều bài hát thiếu nhi tiếng Anh  ABC song, giúp các be học tập bảng chữ cái tiếng Anh, học các màu sắc, các loài vật, các hình bằng tiếng Anh...

Phần sau các mẹ và bé sẽ tiếp seri học tập tiếng Anh dành cho các bé trên trang thieunhi.edu.vn các cha mẹ nhé

 

Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình...
Các cháu hãy xứng đáng
Cháu Bác Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ cảm xúc của bạn