Nhạc thiếu nhi tiếng Anh Happy Happy Kids song

Tác giả Sưu tầm

Xem video Nhạc thiếu nhi tiếng Anh Happy Happy Kids song của Sưu tầm thuộc thể loại Video, để tải video Nhạc thiếu nhi tiếng Anh Happy Happy Kids song Nhạc thiếu nhi tiếng Anh Happy Happy Kids song bạn sử dụng trình duyệt Cốc Cốc. Chúc các bạn nghe ca nhạc vui vẻ !

Tiếp theo một Video ca nhạc thiếu nhi tiếng Anh giúp các bé học tiếng Anh

Các bài hát thiếu nhi trong Video này:

1. Isty bisty spider
2. Wheel on the bus
3. Old macdonald have a farm
4. Finger family song
5. Ten in the bed
6. Hickory DIckory Dock
7. Five Litle Monkey Jumping On The Bed
8. Twinkle Twinkle litle star

Vui lòng chia sẻ Nhạc thiếu nhi tiếng Anh Happy Happy Kids song của Sưu tầm cho bạn bè bạn nhé !

Ghi lại cảm nhận của bạn