Nhạc thiếu nhi tiếng Anh Happy Happy Kids song

    

Tiếp theo một Video ca nhạc thiếu nhi tiếng Anh giúp các bé học tiếng Anh

Các bài hát thiếu nhi trong Video này:

1. Isty bisty spider
2. Wheel on the bus
3. Old macdonald have a farm
4. Finger family song
5. Ten in the bed
6. Hickory DIckory Dock
7. Five Litle Monkey Jumping On The Bed
8. Twinkle Twinkle litle star

Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ cảm xúc của bạn