Gà trống gáy ò ó o

    

Video nhạc thiếu nhi Gà trống gáy ò ó o gồm nhiều bài hát thiếu nhi của nhiều bạn nhỏ khác nhau, các bài hát có giai điệu vui tươi, trong sáng hát về chủ đề thiên nhiên, các con vật trong thiên nhiên sẽ làm bé nhà bạn rất thích thú.

Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình...
Các cháu hãy xứng đáng
Cháu Bác Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ cảm xúc của bạn